"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp."
Ord  att luta sig mot i en värld, som inte alltid ser så ljus ut och man ställer sig frågan, vad har vi för framtid, vad väntar, hur ska det bli?
Om jag tror på Gud kan jag tryggt lita på honom och veta att vad som händer får jag vila i hans starka tygga fadershänder. 

Guds välsignelse  
önskar Irene och Kjell
 

NYTT - AKTUELLT
 

Ingemar Helmner - Frälsningsarmén A-sås lö em 2015

Ny Glädje 1335 - Roy S. Johansen - Guds vårdcentral del 1 av 8 - sång av Anne-Marit och Ove Arnoldsen

NG 1334 - Rolf Johansson - om himmelriket del 7 av 7 - Börje Svensson sång

NG 1333 - Kjell Gustavsson - Guds Ord och helande - Lennart Larsson sång

KG Larsson - I Andens kraft del 1 av 6  fr. 2012

Alla dessa inspelningar kan du köpa DVD/CD på.
Andra nya inspelningar som finns till försäljning kan du se under fliken Aktuellt

Stöd gärna vårt arbete
så att vi har möjlighet att
fortsätta med att göra nya program.


Bankgiro: 5464-6054
Plusgiro:  36 96 92-9
Swish 070 7426 421