Johan & Gunilla Sigvardsson -
Det stod en blomma

En helt ny DVD med 13 sånger som passar i stort
sett alla. ex. Jag har aldrig har ångrat, Min Gud är verklig, In the Ghetto, Jag har hört om en morgon, Jag håller hans hand.
Bra julklappstips!

Tid 45 min    DVD 200:-

 

KG Larsson - Bibelstudier i Uppenbarelseboken
En inspelning från 2009, men som är högaktuell även 2017.
Det är 8 av snitt, med 2 st på varje DVD
Finns även på CD
DVD 150:   CD 50 :-

Daniel Saarikari - Lugna Hamn
Sammanlagt 17 sånger till gitarr, bas, piano och munspel. 
ex.Han finns bakom molnen, Modersvingen
, Grip mig på nytt o Jesus, Morgondagen, Flyttfåglarna, Tänk att jag tillhör Jesus, Vid Guds hjärta
CD 160:-     55 min
 

Julsånger med Sextetten
En grupp kvinnor sjunger
och spelar julsånger tillsammans.
Det är en härlig mix av traditionella sånger
och sånger man hör mer sällan.

Totalt 17 sånger samt lite tal.
Tid 45 min   DVD 200:-   
CD 41 min (utan tal) 160:
-

Roslagskonferensen 2017
Hans Weichbrodt - 3 möten

1. lörd.15.30 - Väckt - inte perfekt
2. lörd.19.00 -  
3. sönd.10.30 -

Roslagskonferensen 2017
KG Larsson - 3 möten

1. torsd.19 - "Se, jag kommer snart"
2. fred.10 -  Syndernas förlåtelse
3. fred.13 - Jerusalem, berusningens kalk

DVD 150:- st    CD 50:- st

Edsväraveckan 2017
Nils-Börje Gårdh, KG Larsson
Sång o musikmöte med apell av KG Larsson

Lörd. 19
DVD 150:-

Edsväraveckan 2017
KG Larsson -
Bibelundervisning 
fred.11 - Om Jerusalem del 1
fred.15 - Om Jerusalem del 2
lörd.11 - Jesus tog all vår synd
lörd.15 - Den röda kvigan
sönd.10.30 - Varför är Israel viktigt?

DVD 150:- st     CD 50:- st

 

Fiskebäcksflickorna - Nära dig
En nyinspelad CD-skiva med 18 vilsamma sånger.
ex. Jag vill leva nära, Längtan till havet, Herre  ofta jag undrar, Vid Guds hjärta är jag buren, Min Gud är verklig, Det är makt i två hopknäppta händer, Han ger mig kärlek.
Finns även på DVD  
CD 160:-  DVD 200:-

 

Israelkonferensen Värnamo 2017
KG Larsson - 1. Josef som förebild till Jesus
                        2. Den röda kvigan
Dan Johansson - Israel värt att stå upp för
Israel Pochtar  1. Att frodas mitt i förföljelse
                           2. Samtal med..........


 
DVD 150:- /st     CD 50:-/st                     Ring eller maila för best.

Israelkonferensen Värnamo 2017
Mikael Järlestrand - Att möta Gud ansikte mot ansikte
Daniel Alm - Att hedra sin fader och sin moder
Annelie Enochsson - UNRWA - ett hot mot Israel
Ulf Cahn  2017 - ett jubileumsår förJerusalem     och Israel



DVD 150:-/ st       CD 50:-/st                    Ring eller maila för best.

Israelkonferensen Värnamo 2017
Göran Duveskog
1.Israel,något stort är på gång
                               2. Israel, församlingen,  
                                  Guds planer fullbordas.
DVD 150:- /st     CD 50:-/st



Ring eller maila för best.