Det är väl det här vi nu närmast har att se fram emot.
En vårbäck med porlande vatten, som vittnar om nytt liv i naturen. Kanske lite tidigt än, men snart.......
En tanke bara är att alla människor på hela jorden är mer eller mindre påverkade av ett virus. Men naturen är i stort sett opåverkad. Träden våxer, blommorna spricker så småningom ut, fåglarna sjunger och planerar att bygga bo även 2021. Allt detta mitt i en pågående pandemi. De oroar sig inte.
Och inte heller himlen  oroar sig. Kom ihåg att vad som än händer har Gud fullständig kontroll över det som sker.
Vi som hans barn behöver egentligen inte heller oroas.
Vi får lita på Gud och jag är övertygad om att våra dagar här på jorden är planerade.
Gud har kontrollen över allt som sker.

Med tillönskan om Guds välsignelse
Irene Gustavsson
 

NYTT - AKTUELLT
 

Carl-Olof Hultby - Denna skatt har jag i lerkärl

Ny Gädje 820 - Lisen Åberg m.fl.

Rigmor Holst - Varför jag svarade ja till Jesus

Lasse Andersson - sången som tystnade

Owe Lindeskär - Till vem sätter jag min tro?                   
 fr. Edsväraveckan

Owe Lindeskär - Att förlora, söka och finna Jesus                         
 fr. Edsväraveckan

Owe Lindeskär - Att tro på Gud  fr. Edsväraveckan

Stina Svensson - Apostolisk förbön  fr. Edsväraveckan

Alla dessa inspelningar kan du köpa DVD/CD på.
Andra nya inspelningar som finns till försäljning kan du se under fliken Aktuellt

 Nytt bankgirokonto
 Bankgiro: 5285-0039

Swish 0723 146624