"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, skall leva om han än dör, och var och en som  lever och tror på mig, skall aldrig någonsin dö"
Joh. 11:25

Vilken framtid vi har. Vilket hopp att se fram emot. Det är inte farligt att åldras och se att de år jag mänskligt sett har kvar att leva här blir allt färre. Jag ska ju leva i all evighet tillsammans med de som gått före, och framför allt tillsammans med Jesus. Sångförfattaren skriver ju
I himlen är det många ting jag önskar att få se, men jag önskar att se Jesus först av allt."


All välsignelse från 
Irene 
 

NYTT - AKTUELLT
 

Per-Arne Imsen - Vem är Jesus?
    (enbart ljudfil)

Per-Arne Imsen - Vad är sann ekumenikenl. Guds Ord?
    (enbart ljudfil)

Curt Westman - Jerusalems portar del 4

NG 1250 - Rambekks undervisar och sjunger. fr Norge

NG 1278 - Allan Hansen - Vad är Guds nåd

Dan Johansson - information om Jehovas vittne

Boltziusmuséet - Info om gudomliga mirakel

NG 1262 - Curt Westman - om Jerusalems portar del 3

NG 1261 - Curt Westman - om Jerusalems portar del 2

NG 1260 - Curt Westman - om Jerusalems portar del 1

Alla dessa inspelningar kan du köpa DVD/CD på.
Andra nya inspelningar som finns till försäljning kan du se under fliken Aktuellt

 Nytt bankgirokonto
 Bankgiro: 5285-0039

Swish 0723 146624