"Var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Han osynlig är, men till mig talar, talar stundom varning, stundom tröst.
Han, min herde, gick för mig i döden, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäglig trofasthet."

   Vad mer behöver vi, än att vet om denna sanning?

Irene Gustavsson
 

NYTT - AKTUELLT
 

Britt Ericson - Jesus tog sjukdomens förbannelse på sig

NG 923 - Patmos del 2, Kjell Gustavsson, Mikael Järldestrand  m.fl.

NG 923 - Patmos del 1, Kjell Gustavsson, Lasse Andersson m.fl.

Britt Ericson - Läkedom för hela vår kropp

Owe Lindeskär - Helgelse till ande, själ och kropp     - del 10

Owe Lindeskär - Gud vill investera sitt liv i människor   - del 9

Owe Lindeskär - Människan, församlingens viktigaste resurs   - del 8

Owe Lindeskär - Lovsång som berör Guds hjärta  - del 7

Owe Lindeskär - Jesus den främste i försoningen  - del 6

Owe Lindeskär - Jesus den främste i allt  - del 5

Owe Lindeskär - Himlens karaktär   - del 4

Owe Lindeskär - Principer för kristen mission - del 3 

Owe Lindeskär - Jesus löser syndproblemet  del 2 

Owe Lindeskär - Människan och syndproblemet  del 1 

Britt Ericson -  Du får vara Guds medarbetare

Britt Ericson -  Det finns en väg tillbaka

Alla dessa inspelningar kan du köpa DVD/CD på.
Andra nya inspelningar som finns till försäljning kan du se under fliken Aktuellt

 Nytt bankgirokonto
 Bankgiro: 5285-0039

Swish 0723 146624