Ljudinspelningar från Edsväraveckan 2018
Anders Sjöberg  - om Guds Ord  4 st
KG Larsson - om Israel   4 st
Ingemar Helmner  - väckelsepredikan   2 st

CD 50:-/st   
MP3 samtliga undervisningspass   250:-

Roy S Johansen - Guds vårdcentral
Roy är en norsk förkunnare, som talar så att alla vi svensktalande också lätt kan förstå.
Guds legesenter, vårdcentral är en serie av 8 olika möten, som alla har det gemensamt att de handlar om  Guds vilja att hela och upprätta till både kropp och själ.
1. Intag löfteslandet
2. Se Guds lamm
3. Lysestaken, bön
4. Guds tro
5. Guds kraft
6. Guds visjon
7. Guds vårdcentral
8. Vittnesbörd
    DVD 150:-/st     CD 50:-/st

Korsdraget - Det kommer en dag
Liveinspelning av ett möte med Korsdraget, som består av ca 65 sångare o musikanter.
Förutom sång o musik är det också starka vittnesbörd. En fantastisk kväll med stark gudsnärvaro, där ingen var oberörd. Flera sånger var s.k. hemlandssånger, som vi alltför sällan numera sjunger.

Tid 47 min DVD 150:- 

Dan Johansson - Ett folk på väg hem  
Israelkonferens i tre möten febr. 2018
1. På väg hem - Israel
2. På väg hem - Församlingen
3. Utvald redan i moderlivet

DVD 150:- /st  CD 50:- /st  MP3 100:-

Per-Arne Imsen - Kampen för Guds Ord
En viktig förkunnelse om hur läget idag är för Guds församling i Sverige. Guds Ord marginaliseras mer och mer till förmån för andra aktiviteter, även i våra gudstjänster. Vi måste lyfta upp Guds Ord, för det är det enda som håller i både med och motgång.
Sång och musik från Gavelstad.
Del 2 Jesus är enda vägen till Gud
Del 3 Bibeln är Guds rena ord


Tid Ca 1 tim 30 min/DVD     DVD 150:- st  

KG Larsson - Bibelstudier i Uppenbarelseboken
En inspelning från 2009, men som är högaktuell även 2017.
Det är 8 av snitt, med 2 st på varje DVD
Finns även på CD
DVD 150:   CD 50 :-