Rigmor Holst - Varför jag svarade ja till Jesus

Owe Lindeskär - Till vem sätter jag min tro?                   
 fr. Edsväraveckan

Owe Lindeskär - Att förlora, söka och finna Jesus                         
 fr. Edsväraveckan

Owe Lindeskär - Att tro på Gud  fr. Edsväraveckan

Stina Svensson - Apostolisk förbön  fr. Edsväraveckan

Stina Svensson - Land o land hör Herrens Ord   fr. Edsvärav.

KG Larsson - Det kommande 
templet och den röda kvigan  Edsväraveckan 2014 del 8

KG Larsson - Josef som förebild till Kristus del 2 av 2 - från Edsväraveckan 2014 del 7

KG Larsson - Josef som förebild till Kristus del 1 av 2 - från Edsväraveckan 2014 del 6

KG Larsson - Konflikten Isak/Ismael - från Edsväraveckan 2014 del 5

KG Larsson -Så viktigt är Israel för oss idag - från Edsväraveckan 2014 del 4

KG Larsson - Därför hatas Israel - från Edsväraveckan 2014 del 3

KG Larsson - Guds rike - från Edsväraveckan 2014 del 2

KG Larsson - Intag löfteslandet från Edsväraveckan 2014 del 1

KG Larsson - I Andens kraft del 1
av 6  2012

KG Larsson - I Andens kraft del 2
av 6  2012

KG Larsson - I Andens kraft del 3
av 6  2012

KG Larsson - I Andens kraft
del 4 av 6  2012

KG Larsson - I Andens kraft del
5 av 6  2012

KG Larsson - I Andens kraft del
6 av 6  2012

KG Larsson - Korsets dårskap,
en Guds kraft  del 1 av 2  2007

KG Larsson - Korsets dårskap,
en Guds kraft  del 2 av 2  2007.

KG Larsson - Uppenbarelseboken
del 1 av 8       2009

KG Larsson - Uppenbarelseboken
del 2 av 8     2009

KG Larsson - Uppenbarelseboken
del 3 av 8   2009

KG Larsson - Uppenbarelseboken
del 4 av 8   2009

KG Larsson - Uppenbarelseboken
del 5 av 8   2009

KG Larsson - Uppenbaelseboken 
del 6 av 8   2009

KG Larsson - Uppenbarelseboken
del 7 av 8     2009

KG Larsson - Uppenbarelseboken
del 8 av 8    2009

KG Larsson - Jesu tillkommelse

del 1 av 3  2007

KG Larsson - Jesus tillkommelse

del 2 av 3  2007

KG Larsson - Jesu tillkommelse
del 3 av 3  2007

Roland Hermansson - Väckelsemöte

onsd.  2012

Rigmor Holst - Vila i stormen
2009

Rigmor Holst - Förvandlingen!

Insepln. fr. Edsvärav. -07

Rigmor Holst - väckelsemöte
Edsväraveckan 2008 fred. 19

Simon Ådahl - vittnesbörd

fred. 19  2012

KG Larsson - 1 Joh. brev  del 1 av 6  2008

KG Larsson - 1 Joh. brev del 2 av 6
torsd. 15   2008

 KG Larsson - 1 Joh.brev del 3 av 6  2008

KG Larsson - 1 Joh.brev del 4 av 6
2008

 KG Larsson - 1 Joh. brev del 5 av 6    lörd. 11   2008

KG Larsson - 1 Joh. brev del 6 av 6   lörd kl 15  Edsv. 2008