Gunnar Harkestad - om Treenigheten

Ronald Gabrielsen - De sju församlingarna i Uppenbarelseboken 

Ronald Gabrielsen - Kom tillbaka till den första kärleken

Frank Hansen - Du kan inte fly från Gud   (Obs Ljudfil)

Stefan Salomonsson -  Den prövade tron   (Obs Ljudfil)

Stefan Salomonsson -  Guds rike är frid och glädje...  (Obs Ljudfil)

Stefan Salomonsson -  Låt Guds Ord får vara auktoritet i ditt liv (Obs Ljudfil)

Ove Marcelind  -  Jesu tillkommelse (Obs Ljudfil)

Ove Marcelind  -  God framtid för Guds barn (Obs Ljudfil)

Curt Johansson -  Låt oss hålla ut ända till slutet (Obs Ljudfil)

Curt Johansson - Smörjelsen (Obs Ljudfil)

Curt Johansson - Hur Herren
ledde mig in i mission (Obs Ljudfil)

Hjalmar Johansen - Tag emot den Helige Ande  (ljudfil)

Toril Skjeggestad - Men Gud.....   (ljudfil)

Toril Skjeggestad - Heliga kvinnor   (ljudfil)

Per-Arne Imsen - Vad säger Guds Ord om den tid vi lever i?
endast ljudfil

Per-Arne Imsen - Vem är Jesus?
    (enbart ljudfil)

Per-Arne Imsen - Vad är sann
ekumenik enl. Guds Ord?
    (enbart ljudfil)

Jon-Erling Henriksen - Gud som den gode Herden   (enbart ljudfil)

Roy S. Johansen -Ordet blev kött     (enbart ljudfil)

Yngvar Hansen - Fullborda
ditt lopp     (enbart ljudfil)

Roy S. Johansen -Ordet blev kött     (enbart ljudfil)

Torunn Hansen - Även vid hög
ålder , bär de friska skott   
(enbart ljudfil)

Jon-Erling Henriksen - Guds Ord
i lära och liv     (enbart ljudfil)

Gunnar Harkestad - Guds Ords
auktoritet     (enbart ljudfil)

Frank Hansen - Församlingen 
som en kropp  (enbart ljudfil)

Frank Hansen - Församlingen -
bilder från NyaTestamentet  
(enbart ljudfil)

Torstein Grothbaek - Den prövade
tron  (enbart ljudfil)

Torstein Grothbaek - Jesus omsorg
om den enskilde. (ljudfil

KG Larsson - Församlingen i vår tid. Midsommar 2010 fred. em

Torsten Åhman -Varför är Sverige
världens mest sekulariserade land?

Stojan Gajicki - Den kristna

församlingens utmaning idag

KG Larsson - Församlingen i vår tid. Midsommar 2010 fred. em

Elise Lindkvist - Guds längtan
att upprätta    2012

John Derneborg - Det profetiska i

förhållande till New Age.  2009

John Derneborg - Gud helar idag

Midsommarafton 2012