Frank Hansen - Församlingen 
som en kropp  (enbart ljudfil)

Frank Hansen - Församlingen -
bilder från NyaTestamentet  
(enbart ljudfil)

Torstein Grothbaek - Den prövade
tron  (enbart ljudfil)

Torstein Grothbaek - Jesus omsorg
om den enskilde. (ljudfil

KG Larsson - Församlingen i vår tid. Midsommar 2010 fred. em

Torsten Åhman -Varför är Sverige
världens mest sekulariserade land?

Stojan Gajicki - Den kristna

församlingens utmaning idag

KG Larsson - Församlingen i vår tid. Midsommar 2010 fred. em

Elise Lindkvist - Guds längtan
att upprätta    2012

John Derneborg - Det profetiska i

förhållande till New Age.  2009

John Derneborg - Gud helar idag

Midsommarafton 2012