Ben Fitzgerald - Personligt vittnesbörd, New Wine 2016

Hans Wolfbrandt - För den här världens skull
New Wine 2016

 Christy Wimber - Barmhärtighet och nåd berör   New Wine 2016

Alan Scott - Att nå utanför kyrkväggarna   New Wine 2016

Per-Eive Berndtsson - Andlig urskiljning    New Wine 2016

Christy Wimber - Radikal lydnad är alltid farlig   New Wine 2016

Alan Scott - Att leva i Guds närhet  New Wine 2016

Christy Wimber - Kraften fullkomnas i svaghet   New Wine 2016

Alan Scott - Att leva i och påverka samhället   New Wine 2016

Stefan Svärd - att nå ut till människor i Sverige - panelsamtal New Wine 2016

Christy Wimber - Hur kan vi leva ett övernaturligt liv?
insp.från New Wine 2015

Christy Wimber - Det kommande Gudsriket 
insp.från New Wine 2015

Julian Richards - att växa i tro
New Wine 2015

Julian Richards - när mirakler sker New Wine 2015

Christy Wimber - Förväntan
insp.från New Wine 2015

Tim Humpfrey - Josua  del 2

fred. 9.00  2012

Hans Wolfbrandt - Att leva i
Guds närvaro - seminarium 2014

Kris Valloton - Förutbestämd att vara förhärligad i Kristus  2014

Kris Valloton - Du blir det du tror
Gud tycker att du är  2014

Andrea Wigglesworth - En andligt stark församling   2014

Danny Silk - Himlens kultur  2013

Danny Silk - Kvinnans roll i
församlingen   2013

Danny Silk - Att förändra en
församlingsstuktur   2013

Danny Silk - Apostelns och profetens roll i församlingen 2013

Bruce Collins - Andens gåvor

del 1  - 2012

Johan Jordeskog - Du är

älskad av Gud, mer än

du anar.  - fred.19 2012

Carl-Erik Sahlberg - Bön förändrar en församling   2011

Kris Valloton - Osynliga fiender
                                          2014

Andrea Wigglesworth - En känslomässigt stark församling
                                            2014

Hans Wolfbrandt -Guds närvaro

i ditt liv - onsd. 19   2012

John Derneborg - Torsd. 19  2011

Andrew Thompson - Guds oförtjänta nåd -  2013

Bruce Collins -Maseno project

2012

Per-Eive Berndtsson - Att se Guds rike!  torsd. 19     2012

Kris Valloton - Ande, själ och kropp   2014

Andrea Wigglesworth - Var stark och modig i Herren!        2014

Tim Humpfrey - Josua del 1

torsd. 9.00   2012

Jacob Marineni -Mission i Indien
- 2013

Bruce Collins -Andens gåvor

del 2   2012

Tim Humpfrey - Josua del 3

lörd. 9.00    2012

Andrew Thompson - Lörd. 19

  2011