FGBMFI - Kent Eliasson- räkna med Gud i dina framtidsplaner

FGBMI - Jonas Hjalmarsson - Att ropa på namnet Jesus i nödsituationer räcker.

FGBMI - Claes Lindell - Gud svarar på bön

Göran Schmidt - Hur började livet?
inspeln. Sanningskonferensen
Gbg 2015

Frågor vid livets början - Tomas Forslin o Johan Semby
från Sanningskonferensen 2015

Jakob Rudolfsson sammanfattar Sanningskonferensen 2015

Simon Guela - Helandekonferens Karlskoga, församl. Nytt Liv

Svein Nymo - Helandekonferens Karlskoga, församl. Nytt Liv

Leif Lindgren - Helandekonferens Karlskoga, församl. Nytt Liv

Staffan Ljungman-Den helige Ande i mitt liv.

Hans Weichbrodt - OAS-mötet
Kungsbacka 2011

Elisabeth Sandlund - Personligt vittnesbörd om livet med Jesus  insp. på OAS-mötet i Kungsbacka

Berit Simonsson - Omvänd dig!
Bibelstudium om breven till Tyatira
och Pergamus  2007

Berit Simonsson -
Hur ska detta kunna ske? OAS 2013

Ingela o Staffan Grenstedt -

Guds Ord är verksamt och

levande.OAS  2012

Berit Simonsson- Skarpare än 

något tveeggat svärd  OAS 2012

Daniel Viklund - Jesus, full av nåd

och sanning.  OAS 2012

Emanuel Minos - Kristi återkomst

OAS 2012

Hans Weichbrodt - Glädjens olja!

OAS 2012

Bengt Pleijel - Att älska Sverige

tillbaka till Gud  OAS 2012

Hans Weichbrodt - Mästaren är här
och kallar på dig. OAS 2013

Ingegerd Rooth - Herren kan ge

dig mycket mer än det.

OAS 2012

Lindsay Urwin -Ordet,

sanningens källa  OAS 2012

Lindsay Urwin -Ordet,

vår glädje och vårt uppdrag

OAS 2012