GertOve Liw - Förbli i Kristus  - Trosgnistan 2016

Göran Oscarsson - Levande stenar - Trosgnistan 2016

Curt Johansson - Grip tag i Guds bästa - Trosgnistan 2016

Curt Johansson - Den Helige Andes vind - Trosgnistan 2016

Hanna Bloom - Bygga så det håller - Trosgnistan 2016

Marcus Bloom - Jesu sista ord   - Trosgnistan 2016

Samuel Liljeblom - Nattmöte
- Trosgnistan 2016

Per-Åke Eliasson - Den Helige Andes karaktär - Trosgnistan 2016

Tommy Lilja - När livet kommer i vägen - Trosgnistan 2016

Göran Duveskog - Herrens högtider - Trosgnistan 2016

Tord Renkel - Det finns mycket mer -  Trosgnistan 2016

Johannes Amritzer - En högre väg -  Trosgnistan 2016

Daniel Viklund - Upp ur fördärvets grop - Trosgnistan 2016

Birger Skoglund - Vederkvickelsens tid - Trosgnistan 2016

Carl-Erik Sahlberg - Vikten av den Helige Ande - Trosgnistan 2016

Mikael Alvén - Ett nytt jubelår,
smål.konf. -09

Per-Åke Eliasson -  En tid av
förberedelse.  smål.k. -09

Curt Johansson - En banad väg för Herren.  Smål.konf. -09

Hans Weichbrodt -Gideon,
Israels folk och församlingen

Hans Weichbrodt - Tiden är inne
för Guds besök

Göran Duveskog - Israel i fokus.

Hans Weichbrodt - En djup köl
smål.konf. -12

Hans Weichbrodt - Himlen finns
på riktigt    smål.konf. -12

David Duveskog - Leret i kruk
makarens hand. insp. smål.konf. -09

Joakim Lundkvist - Anden kommer, kyrkan går    2011

Hans Weichbrodt - En djup köl

2012

Curt Johansson - En banad väg för Herren.  Smål.konf. -09

Joakim Lundkvist - Elisabethgenerationen 

från smål.konf. -11

Emanuel Minos - Jesu tillkommelse

och vår tid.  2007

Daniel Viklund - I världen, men

inte av den.  2011

Anita Barker - Livräddning på hög nivå, insp. smål.konf. -08

Daniel Viklund - Omvändelse

2012

Daniel Viklund - Människofiskare
2010

Carl-Gustav Severin -
Tre bondpojkar  2011

Göran Duveskog - Triumferande kristendom  2009

Emanuel Minos - Väckelse eller

undergång!  insp. smål.konf. -12

Carl-Gustav Ceverin - En sky av

vittnen. Mikael Järlestrand sjunger

2007

Daniel Viklund - En passion för
Ordet!   2013

Lennart Torebring -
Att bygga Guds församling  -11

David Duveskog - Leret i krukmakarens

hand. insp. smål.konf. -09

Curt Johansson - Återerövra

Guds närvaro sö 15 2012

Daniel Viklund - Gud är din vän
2006

Carolina Torebring -
Att föda Guds dröm  -11