Dan Johansson - Israel i stormens öga del 2 av 3
Israel möter politiskt motstånd

Dan Johansson - Israel i stormens öga del 1 av 3
Israel möter religiöst motstånd

Curt Westman -  Vad är det du saknar?  inspel. i Falköping 2014

Curt Westman -  Fullgör din kallelse  inspel. i Falköping 2014

Curt Westman -  Tomhetens tidsålder  inspel. i Falköping 2017

Curt Westman -  Nästan stum   inspel. i Falköping 2017

Curt Westman - De har övergivit mig    inspel. i Falköping 2017

Curt Westman - Du lockade mig
inspel. i Falköping 2017

Daniel Viklund - "Människofiskare"
inspel. från smål.konf. 2010

Curt Westman - Elia på Carmel del 4

Curt Westman - Elia på Carmel del 3

Curt Westman - Elia på Carmel del 2

Curt Westman - Elia på Carmel del 1

Curt Westman - Jerusalems portar del 4

Dan Johansson - information om Jehovas vittne

Curt Westman - Be om nåd att handla i tro

Curt Westman - Vårt bedrägliga hjärta

Curt Westman - Vårt bedrägliga hjärta

Dan Johansson o Jack-Tommy Ardenfors - om det profetiska del 1 av 5

Dan Johansson o Jack-Tommy Ardenfors - om det profetiska del 2 av 5

Dan Johansson o Jack-Tommy Ardenfors - om det profetiska del 3 av 5

Dan Johansson o Jack-Tommy Ardenfors - om det profetiska del 4 av 5

Dan Johansson o Jack-Tommy Ardenfors - om det profetiska del 5 av 5

FGBMI - Claes Lindell - Gud svarar på bön

Conny Söder - Bevis för Jesu uppståndelse

Conny Söder - Fem ovärderliga tillgångar

Curt Westman - samla inte på
dig skuld

Curt Westman - Har du fallskärm?
Bibelundervisning del 1.

Curt Westman - Hjärtat och evigheten
Bibelundervisning del 2

Curt Westman - Platsreservation
bibelundervisning del 3

Curt Westman - Trons frustration
Bibelstudium del 4

Curt Westman - Livets bittra källor
Bibelstudium del 5

Curt Westman - Trons kamp
Biibelstudium del 6

Curt Westman - Trons tillflykt
Bibelstudium del 7

Curt Westman - Världens ljus
del 8

Curt Westman - Hungersnöd
i brödhuset  del 9.

Carl-Henrik Karlsson - Buden
Buden och frälsningen del 1 av 11

Carl-Henrik Karsson - Buden
Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig   del 2 av 11

Carl-Henrik Karlsson - Buden
Du ska inte missbruka Herren din
Guds namn  del 3 av 11

Carl-Henrik Karlsson - Buden
Tänk på vilodagen så att du helgar den    del 4 av 11

Carl-Henrik Karlsson - Buden
Hedra din far och mor, så att du får
leva länge    del 5 av 11

Curt Westman - För att bo en tid i Moab  del 10

Curt Westman - Ditt folk är mitt folk - del 11

Curt Westman - En mäktig man - del 12

Curt Westman - Ordets görare  -  del 13

Curt Westman - Var plockar du?
del 14

Curt Westman - På annan mans åker  del 15

Curt Westman - Platsen vid Boas
fötter   del 16

Curt Westman - Lagen och profeterna del 17

Carl-Henrik Karlsson - Buden
Du ska inte dräpa   del 6 av 11

Carl-Henrik Karlsson - Buden
Du ska inte begå äktenskapsbrott
del 7 av 11

Carl-Henrik Karlsson - Buden
Du ska inte stjäla  del 8 av 11

Carl-Henrik Karlsson - Buden
Du sak inte bära falskt vittnesbörd
del 9 av 11

Carl-Henrik Karlsson - Buden

Du ska inte ha begärelse till din nästas hus   del 10 av 11

Carl-Henrik Karlsson - Buden
Luthers förklaringar till buden
del 11 av 11

Carl-Henrik Karlsson - Föräldraskap
del 1 av 10
Fostra och forma till frihet

Carl-Henrik Karlsson - Föräldraskap del 2 av 10   Guds tvådelade kallelse

Carl-Henrik Karlsson - Föräldraskap  del 3 av 10   Guds ordning i äktenskapet - den
tjänande kärlekens väg

Carl-Herik Karlsson - Föräldraskap
del 4 av 10
Lydnad, respekt och gränssättning

Carl-Henrik Karlsson - Föräldraskap
del 5 av 10
Förebilder som går före

Carl-Henrik Karlsson - Föräldraskap
del 6 av 10
Etik och värderingar

Carl-Henrik Karlsson - Föräldraskap
del 7 av 10
Tonårstiden - ge frihet och fasthet

Carl-Henrik karlsson - Föräldraskap
del 8 av 10 Plantea trons frön

Carl-Henrik Karlsson - Föräldraskap
del 9 av 10
Förbönens möjligheter

Carl-Henrik Karlsson - Föräldraskap
del 10 av 10
När barnen flyttat hemifrån

Conny Söder - Att följa Jesus
insp. Vallhamrakyrkan 4/9 -16

Conny Söder - Ett trovärdigt liv
innebär att förlåta. Ett starkt budskap till alla kristna.
 

Conny Söder - Varför drabbas jag? Gudstjänst i Vallhamrakyrkan
 sönd.11 okt -15 

Dan Johansson- Jesu tillkommelse insp. sept.-15

Dan Johansson/Jack-Tommy
Ardenfors -
Profetiskt om Israel
del 1 av 5

Dan Johansson/Jack-Tommy

Ardenfors- Profetiskt om Israel

del 2 av 5

 

Dan Johansson - Fria från Jehovas vittne

Carl-Gustav Severin - Kristus är uppstånden

Carl-Erik Sahlberg - Bön förändrar en församling

Christer Borg - Gud vill möta
dig! del 1 av 10 om helande

Christer Borg - Guds karaktär,
som helare. del 2 av 10 om helande

Christer Borg - Guds omsorg
del 3 av 10 om helande

Christer Borg - Jesu liv och helande tjänst. del 4 av 10 om helande

 Christer Borg - Korset och 
Jesu sår. del 5 av 10 om helande

Christer Borg - Du kan också
be.  del 6 av 10 om helande

Christer Borg - Makten och
kraften i Jesu namn. del 7 av 10

Christer Borg - Tro och nåd.  del 8 av 10

Christer Borg - Guds tid
för ditt helande. del 9 av 10

Christer Borg - Mirakelmannen
del 10 av 10