Gertrud Storsjö varnar för Buddism och andra falska läror
insp. 2014

Frank Mangsgården i Töcksfors
berättelse om Frank Mangs

Emanuel Minos - Väckelse eller undergång?  2012

Helena Nilsson - om new age

Helena Nilsson - från satans makt till Jesu frihet

Nr 966 -  Holger Nilsson - Om det
tredje templet i Jerusalem

Holger Nilsson - Allvarliga tider
del 1 av 3

Holger Nilsson - Allvarliga tider
del 2 av 3

Holger Nilsson - Allvarliga tider
del 3 av 3

Eva Brith Fjeldberg - Att lida

Eva Brith Fjeldberg - Be för vårt land

Svenn-Thommy o Eva-Britt Fjeldberg
6 av 6 Hur möter vi framtiden? 

Eva-Britt Fjeldberg - 5 av 6
Vad innebär det att vara kristen?

Svenn-Thommy Fjeldberg - 4 av 6  Hur Gud talar
 

Svenn-Thommy Fjeldberg -
Be för Sverige

Svenn-Thommy o Eva-Britt Fjeldberg - Våra erfarenheter av
en god Gud.  Presentation

Helena Nilsson varnar för
New Age  
intervjuprogram

Helena Nilsson - om New Age -
del 1 av 4

vittnesbörd från hennes eget liv

Helena Nilsson - om New Age -
del 2 av 4

Alternativmedicin och dess metoder.

Helena Nilsson - om New Age -
del 3 av 4

Villfarelse och falskt budkap

Helena Nilsson - om New Age -
del 4 av 4 
Vad är ett medium,
seanse, demon? Att leva i befrielse

Hoger Nilsson - Yttersta tidens allvar

Holger Nilsson - Guds plan för
Israel  del 1 av 2

Holger Nilsson - Guds plan

för Israel del 2 av 2

Hildegard Johansson - Förlåtelse

Gunilla Ek - Äventyr med Gud

FGBM - årsmöte Mullsjö 2013
lörd. 14 vittnesbörd, Bert Lundgren,
Peter o Camilla Ahlman, Björn 
Lenberg, Sven-Olov Kristiansson

FGBM - årsmöte Mullsjö 2013-
fred. 19 vittnesbörd

Håkan Sunnliden - Galaterbrev
del 1

Håkan Sunnliden - Galaterbrev
del 2

Håkan Sunnliden - Galaterbrev
del 3

Håkan Sunnliden - Galaterbrev
del 4

Håkan Sunnliden - Galaterbrev
del 5

Fredrik Johansen berättar om sitt dramatiska liv för Kalle Appelfeldt
del 1 av 2

Fredrik Johansen berättar om sitt dramatiska liv för Kalle Appelfeldt
del 2 av 2

Hans Weichbrodt -Den sista tiden

Heli Nothdurfdt - Från häxa till
helhjärtad kristen

Georg Davidsson samtalar med
Kjell Gustavsson om
väckelsetider.

Emanuel Minos - Väckesle eller

undergång!  insp. smål.konf. -12