Irene Gustavsson - Lärdomar ur Mose liv

Ingemar Helmner - Frälsningsarmén Alingsås
sönd. 11        2015

Ingemar Helmner - Frälsningsarmén A-sås lö em 2015

FGBMI - Jonas Hjalmarsson - Att ropa på namnet Jesus i nödsituationer räcker.

Ingemar Helmner i Frälsningsarmén, Alingsås 3 av 3

Ingemar Helmner i Frälsningsarmén, Alingsås 2 av 3

Ingemar Helmner i Frälsningsarmén, Alingsås 1 av 3.

Johan Carlsén - om katolisism  -
del 3 av 8

Johan Carlsén - om katolisism  -
del 5 av 8

Johan Carlsén - om katolisism
del 6 av 8

Johan Carlsén - om katolisism
del 7 av 8

Johan Carlsén - om katolisism
del 8 av 8

Jan Sköld - Bibelundervisning
1 Sam del 1 av 3

Jan Sköld - Bibelundervisning 
1 Sam. del 2 av 3

Jan Sköld - Bibelundervisning
1 Sam. 1  del 3 av 3

Jan Sköld - Andens gåvor 
del 1 av 3

Jan Sköld - Andens gåvor 
del 2 av 3

Jan Sköld - Andens gåvor
del 3 av 3

Ingemar Helmner - Ny tid

Ingemar Helmner - Ett väckelse-
budskap till Sveriges folk

Jack-Tommy Ardenfors & Dan Johansson - Ersättning eller 
inympning  (Församlingens relation till Israel ) del 1 av 5

Jack-Tommy Ardenfors & Dan    Johansson - Ersättning eller inympning del 2 av 5

Jack-Tommy Ardenfors &
Dan Johansson -
Ersättning eller
inympning del 3 av 5

Jack-Tommy Ardenfors & Dan Johansson - Ersättning eller
inympning del 4 av 5

Jack-Tommy Ardenfors & Dan Johansson - Ersättning eller inympning del 5 av 5

Johan Candelin - Vad i hela världen

John Derneborg - Det profetiska i

förhållande till New Age.