Sven Reichmann - "Laga mat själv" Bibelundervisning

Sven Reichmann - Gud är kärlek

Sven Reichmann - om kristen tro

Owe Lindeskär - Helgelse till ande, själ och kropp     - del 10

Owe Lindeskär - Gud vill investera sitt liv i människor   - del 9

Owe Lindeskär - Människan, församlingens viktigaste resurs   - del 8

Owe Lindeskär - Lovsång som berör Guds hjärta  - del 7

Owe Lindeskär - Jesus den främste i försoningen  - del 6

Owe Lindeskär - Jesus den främste i allt  - del 5

Owe Lindeskär - Himlens karaktär   - del 4

Owe Lindeskär - Principer för kristen mission - del 3 

Owe Lindeskär - Jesus löser syndproblemet  del 2 

Owe Lindeskär - Människan och syndproblemet  del 1 

Per-Arne Imsen - En ny världsordning del 1 av 3  fr.2012

Per-Arne Imsen - En ny världsordning del 2 av 3  fr.2012

Per-Arne Imsen - En ny världsordning del 3 av 3  fr.2012

Per-Arne Imsen - Kampen om Guds ord 

RoyS. Johansen - Guds vårdcentral  

RoyS. Johansen - Guds visjon 

RoyS. Johansen - Guds kraft 

RoyS. Johansen - Guds tro 

RoyS. Johansen - Ljusstaken och bönen

Stefan Salomonsson - Låt såren från korset läka dig

RoyS. Johansen - Se Guds lamm

RoyS. Johansen - Intag löfteslandet  

Rigmor Holst - Förnyelse fr.  2007

Roland Hermansson - Vår tro och trons Gud

Per-Arne Imsen - Jesu andra tillkommelse

Per-Arne Imsen - Inga andra gudar

Per-Arne Imsen - Från död till liv
Predikan Östra Kåren Gbg

Owe Lindskär - Att vandra med Jesus i den sista tiden del 1 av 3

Owe Lindskär - Att vandra med Jesus i den sista
tiden del 2 av 3

Owe o Fredrik Lindeskär - Att vandra med Jesus i den sista tiden del 3 av 3

Per-Arne Imsen - Det registreras i himlen
Predikan Östra Kåren Gbg

Per-Arne Imsen - Gudstjänst på Vrångö dec. 2016

Stojan Gajicki - Saliga är de barmhärtiga

Stojan Gajicki - Ett brinnande hjärta del 1 av 3

Stojan Gajicki - Ett brinnande hjärta del 2 av 3

Stojan Gajicki - Ett brinnande hjärta del 3 av 3

Rolf Johansson - Inledning till Uppenbarelseboken

Rolf Johansson - Uppryckandet

Stojan Gajicki - Förlåten, men diskvalificerad

Simon Ådahl - berättar om sitt liv tillsammans med Jesus

Rolf Johansson - I väntan på Jesu tillkommelse del 4 av 4

Rolf Johansson - Inledningen till Uppenbarelseboken del 2 av 4.

Birgit o Tore Augustsson berättar
om Guds omsorg  del 1 av 6

Tore & Birgit Augustsson berättar om Guds omsorg del 2 av 6

Tore & Birgit Augustsson - berättar om sina liv tillsammans med Gud.  del 3 av 6

Tore & Birgit Augustsson berättar del 4 av 6

Tore o Birgit Augustsson berättar om sitt liv med Herren del 5 av 6

Birgit o Tore Augustsson berättar
mer om Guds omsorg  del 6 av 6

Tomas Dixon - Inrätta fredade zoner - Bibelundervisning  del 1 (2)

Tomas Dixon - Inrätta fredade zoner - Bibelundervisning  del 2 (2)

Stefan Salomonsson  - Gud vill hela din historia och ge dig en framtid

Stefan Salomonsson - Nådastorlen,
inspeln. Korskyrkan, Alingsås 2013

Ruth Nordström - Mänskliga rättigheter 

på kristen grund. 

Stojan Gajicki - Den kristna

församlingens utmaning idag

Paul Forsén - talar om Guds
Fadershjärta

Per-Arne Imsen - Det handlar
om kärlek

Per-Arne Imsen - antikrist kommer
som mänsklighetens frälsare.

Per-Arne Imsen - om att gå från
ljus till mörker

Per-Arne Imsen - En kamp om
brudens hjärta

Per-Arne Evensen -Mitt liv som missionär del 1 av 4

Per-Arne Evensen - Mitt liv 
som missionär  del 2 av 4

 Per-Arne Evensen- Mitt liv
som missionär del 3 av 4 

Per-Arne Evensen - Mitt liv som missionär del 4 av 4

Owe Lindeskär - God jord för andlig tillväxt del 1 av 3

Owe Lindeskär - God jord för andlig tillväxt del 2 av 3

Owe Lindeskär - God jord för andlig tillväxt del 3 av 3 

Owe Lindeskär - Människan och
syndproblemet del 1 av 10

Owe Lindskär -  Jesus löser syndproblemen del 2 av 10

Owe Lindeskär - Principer för kristen mission del 3 av 10

Owe Lindeskär - Himlens karaktär 
del 4 av 10

Owe Lindeskär - Kristus, den främste i allt  del 5 av 10

Owe Lindeskär - Kristus, den
främste i församlingen. del 6 av 10

Owe Lindeskär - Lovsång  del 7
av 10

Owe Lindeskär - Människan,
församlingens viktigaste resurs
del 8 av 10

Owe Lindeskär - Gud vill investera
sitt liv i människor - del 9 av 10

Owe Lindeskär - Helgelse till ande, själ och kropp. del 10 av 10

Rolf Johansson - Liknelsen om de tio jungfrurna och punden

Rolf Johansson - I väntan på Jesu tillkommelse  del 3 av 4

RolfJohansson - I väntan på Jesu tillkommelse  del 2 av 4

Rolf Johansson - I väntan på Jesu tillkommelse del 1 av 4

Roy S. Johansen - Att komma in i löfteslandet

Roy S. Johansen - Att inta löfteslandet

Rolf Johansson - Från Egypten
till Kaanan del 1

Rolf Johansson - Från Egypten
till Kaanan  del 2

Rolf Johansson - Från Egypten
till Kaanan  del 3

Rolf Johansson - Från Egypten
till Kaanan  del 4

Simon Ådahl - vittnesbörd

fred. 19  2012

Stanley Sjöberg - Bönens betydelse  1 av 4

Stanley Sjöberg - Kom tillbaka, det finns nåd  2 av 4

Stanley Sjöberg - Människans andliga längtan 3 av 4

Stanley Sjöberg - Islam

Stefan Börjesson - Guds ledning i vardagen

Stefan Börjesson - mer om den helige Andes ledning

Sven Reichmann - Falsk och äkta frihet

Sven Reichmann - Vår dubbelnatur

Sven Reichmann -Laga mat själv!

 Peter Ahlman berättar om 
helanden på köpcentra bl.a.

 Patrik Alperud

berättar om Gud fantastiska omsorg samband med ett drunkningstillbud.

Patrik Alperud - Vi är alla värdefulla

Rigmor Holst - Långfredagspredikan

EFS-kyrkan Alingsås 2008

Sigvard Wallenberg berättar om

sin frälsningsupplevelse. del 1 av 2

insp. 1991

Sigvard Wallenberg berättar om
hur han blev kallad att starta

barnarbete i Filippinerna.del 2 av 2  insp. 1991