Roslagskonferensen 2017
KG Larsson - 3 möten

1. torsd.19 - "Se, jag kommer snart"
2. fred.10 -  Syndernas förlåtelse
3. fred.13 - Jerusalem, berusningens kalk

DVD 150:- st    CD 50:- st

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

                       Edsväraveckan 2017

Edsväraveckan 2017
KG Larsson -
Bibelundervisning 
fred.11 - Om Jerusalem del 1
fred.15 - Om Jerusalem del 2
lörd.11 - Jesus tog all vår synd
lörd.15 - Den röda kvigan
sönd.10.30 - Varför är Israel viktigt?

DVD 150:- st     CD 50:- st   MP3 hela konferensen  300:-

 

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Edsväraveckan 2017
Anders Sjöberg
- Bibelundervisning, KolosserbrevetDVD 150:-   CD 50 :-

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Edsväraveckan 2017
Nils-Börje Gårdh, KG Larsson
Sång o musikmöte med apell av KG Larsson

Lörd. 19
DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Edsväraveckan 2017
Korsdraget
DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Edsväraveckan 2017
Marcus Olsson - väckelsemöteDVD 150:-    CD 50 :-

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

New Wine - sommarkonferensen 2017 i Vänersborg

MP3  på hela Konferensen       10 möten  250:-
MP3  på 21 seminarier                                250:-

 • Pris: 250   kr 
  • Köp

Robby Dawkins - Kvällsmöte - Torsd. 18 Lörd. 18 Sönd. 10
                              Storseminarie - Fred. 15

                                                    

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Paul Harcourt - Bibelstudier Torsd. Fred. Lörd. kl 09

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Hans Wolfbrandt - onsd. 18
Becky Harcourt - lörd. 16  storseminarium
Patricia Ask - fred. 18

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Smålandskonferensen 2017


KG Larsson - Israel och den röda kvigan
Inspelning från Smålandskonferensen 2017
KG Larsson predikar med stor träffsäkerhet och tyngd
i sin förkunnelse.
En profetisk inrikting på en snar framtid.
Tid 1 tim 23 min   DVD 150:- 

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Anders Germar - Fri från religion
Anders berättar på ett mycket levande sätt om hur
han gått från att vara bunden i tradition till frihet i
den helige Ande.

Tid 1 tim 31 min  DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Birger skoglund - Ett förvandlat land
På ett levande och trovärdigt sätt förkunnar Birger
 om sin absoluta övertygelse om att Herren kan förvandla vårt land.

tid 2 tim  DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Johannes Amritzer - Miraklet finns i rörelsen
Som alltid när Johannes förkunnar blir man stärkt i sin tro på Guds förmåga att göra mirakler. Johannes prdikar med stor övertygelse och kan själv berätta om stora saker
han med egna ögon sett.

Tid 1 tim 23 min   DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Marcus Bloom - Kristenhetens största behov, den helige Ande
Marcus pekar på det som är svensk kristenhets
allra störst brist idag, nämligen avsaknad av den helige Ande

Tid 1 tim 59 min   DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Dragspels och strängmusikfestival 2017
Bjärka Säby

Sång o musik, predikan i stark Gudsnärvaro
Lörd.18 - Donald Bergagård predikar
Sönd.11 - Marcus Sönnerbrandt predikar
Sönd. 15 - Lennart Larsson predikar
DVD 150:-/st  

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Välkommen hem!
Ett väckande budskap från
Simon Ådahl och Helena Nilsson
som båda haft starka möten
med Jesus.
Filmat i Fyrishov Uppsala.
Tid 1 tim 11 min
DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Nyårskonferens på Gavelstad, Norge
Owe Lindeskär -
Den korsmärkta församlingen del 1 av 2
Sång o musik av flera sångare o musikanter

Tid 1 tim 21 min          Del 2 Tid 1 tim 32 min 
DVD 150:-                   DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Nyårskonferens på Gavelstad, Norge
Berit o Öystein Rambekk

Predikan o sång 

 

Tid 1 tim 22 min
DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Nyårskonferens på Gavelstad, Norge
Ole Björn Saltnes

Predikan o sång 

Tid 1 tim 49 min
DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

New Wine - sommarkonferensen 2016 i Vänersborg

MP3  på hela Konferensen       10 möten  250:-
MP3  på 29 seminarier                                250:-

 • Pris: 250   kr 
  • Köp

Ben Fitzgerald - Personligt vittnesbörd
Från New Wine 2016  lörd. 18
Ett fantastiskt vittnesbörd om hur en person kan gå från ett liv i djup kriminalitet och droger till att bli en världsevangelist och numera vinner människor för Jesus.

Tid 1 tim 41 min   DVD 150:-  CD 50:-

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Christy Wimber - Tre olika möten
Tre möten  1. Barmhärtighet och nåd berör     torsd.18
                   2. Kraften fullkomnas i svaghet      fred. 18
                   3. Radikal lydnad är alltid farlig      sönd.10
   
                   DVD 150:- /st     CD 50:- /st

 

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Alan Scott - Tre bibelstudier
                   
1. Att nå utanför kyrkväggarna
                        2. Att leva i Guds närhet
                        3. Att leva i och påverka samhället

                        DVD 150:-/st     CD 50:-/st 

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Hans Wolfbrandt - För den här världens skull
                               
  inledningsmötet på sommarkonferensen
                                        Tid 1 tim 49 min

                                        DVD 150:-    CD 50:-


 

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Per-Eive Berndtsson - Andlig urskiljning

                                    
storseminarium lörd. 16
                                             Tid 1 tim 8 min

                                              DVD 150:-     CD 50:-

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Stefan Svärd - Panelsamtal med frågan hur vi ska nå ut till människor i Sverige.


                                           
   Tid 1 tim 15 min

                                               DVD 150:-    CD 50:-                        

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Midsommarkonferensen Ralingsås 2016

Stojan Gajicki - Betjäna i vardagen 
Stojan lyfter fram vikten av att helt enkelt vara medmänniska i vardagen. Att tjäna andra människor både praktiskt och andligt.Han tar många ex. ur sitt eget liv och erfarenhet
Inspelning från en seminarieundervisning.
Tid; 1 tim 14 min
DVD 150:-  CD 50:-

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Stojan Gajicki - Fädernas hjärtan till barnen
Här lyfter Stojan fram vikten av att det är äldre personer med erfarenhet som bör ha ett ansvar i en församling. Det är inte unga ledare som ska bära det ansvaret. Han gör det utifrån Bibelns syn på ledarskap.
Tid; 1 tim 40 min
DVD 150:-  CD 50:-


 

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Elenore Gustafsson - Men jag då, har Gud glömt mig?
En mycket tänkvärd, intressant predikan, som vittnar om Guds omsorg trots att man  ibland kan känna sig totalt bortglömd.
Ralingås midsommar 2016

Tid; 1 tim 20 min
DVD 150:-    CD 50:-

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Fangekasa, Bedehussang Norge 2015

Valderøykvartetten - livekonsert
En i Norge mycket välkänd sånggrupp bestående av 4 sångare + musiker. De sjunger väckelsesånger av såväl äldre som nyare årgång.
Det är mycket hög kvalitté på deras musikalitet.
En inspelning som berör både till ande och själ.
Tid 1 tim 4 min  
DVD 200:-

 • Pris: 200   kr 
  • Köp

Anette Lövtangen o Stig Lindell
livekonsert

Inspelning från Fangekasa, Norge
Blandad kompott med bl.a. Gospel, Jazz, Blues
Anette är en mycket duktig sånerska och Stig är en fantastisk musiker.
Tid 1 tim 25 min  DVD 200:-

 • Pris: 200   kr 
  • Köp

Storsamling med Valderøykvartetten samt Anette Lövtangen, Stig Lindell
En njutbar mixning av två helt
olika sång- och musikstilar. Båda av synnerligen hög klass.
Tid 1 tim 7 min
DVD 200:-

 

 • Pris: 200   kr 
  • Köp

Påskkonferens i Kornhill, Halmstad 2015
Jan sköld - Jesus är Herre
Jan Sköld som är utbildad präst, har en tydlig profetisk inriktning i sin förkunnelse.
Tid 1 tim 10 min
seminarie - Att fungera i det profetiska

MP3 för hela konferensen  300:-

 

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Stefan Börjesson - Guds ledning i vardagen
Stefan talar på ett mycket fängslande sätt om sina
egna erfarenheter av hur Gud leder honom i vardagen.
Tid 1 tim 12 min
Seminarie - Mera av den Helige Andes ledning

 

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Per-Eive Berndtsson - Gudsfruktan
En allvarlig, tänkvärd rannsakande förkunnelse
mycket aktuell för vår tid.
Tid 1 tim 4 min

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Martin Scott - Strategisk bön - seminarie i 2 delar
                        Rensa landet -  forts. om bön   2 delar
                        Evangeliets påverkan i samhället - 2 delar
                        Den helige Andes vind - predikan
Alla seminarier o predikan är tolkad till svenska från engelska. 

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Birgitta Sjöström-Aasa - Kvällsgudstjänst - Lev nära Jesus är
en mycket illustrativ predikan, som gav mersmak

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

EDSVÄRAVECKAN 2016

KG Larsson - Nådens budskap
Totalt 6 möten med KG Larsson
Finns både på DVD och CD

                                       1. Nådens budskap
                                       2. Rättfärdighet ger frid
                                      
3. Jesus som korsfäst
                                       4. Gåvan att profetera
                                            5. Galaterbrevet
                                            6. Efesierbrevet


DVD 150:-  CD 50:-  MP3 300:-
                  
                                                      

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Emilia Lindberg o Johanna Ryde
1.Ett möte som präglas av mycket sång o musik.
  Johanna Ryde predikar.  lörd.19
  Även Målle Lindberg medverkar på en sång.   DVD 150:-

2.Ett nattmöte kl 22 där Emilia sjunger   DVD 150:-
 

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Korsdraget - sång o musikmöte med
vittnesbörd/förkunnelse

av Tor Herngren och Peter Artman

DVD 150:-

 

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

EDSVÄRAVECKAN 2015

KG Larsson - Jag blygs inte för evangelium
Inspelad under Edsväraveckan 2015
8 mötestillfällen  

                                                                     1. Jag blygs inte för evangelium
                                                         2. Det finns bara en Gud
                                                         3. Hemligheten med församlingen
                                                         4. Guds rike är kraft
                                                         5. Det profetiska skeendet....
                                                         6. Vem anser du att juden Jesus är?
                                                         7. Jesus Kristus är densamme
                                                         8. Guds frälsningsplan

DVD 150:-  CD 50:-  MP3  300:- 

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

SMÅLANDSKONFERENSEN 2016

Tommy Lilja - När livet kommer i vägen
Tommy Lilja beskriver i sin förkunnelse hur livet inte alltid blir som man tänkt sig.
Men Gud är trofast under  allt.

Tid 1 tim 31 min   DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Carl-Erik Sahlberg - Vikten av den Helige Ande.
En inspirerande, åskådliggjord förkunnelse som man inte glömmer
i första taget.


Tid 1 tim 48 min    DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Daniel Viklund - Upp ur fördärvets grop
Som alltid en mycket intressant och givande förkunnelse av Daniel.
Han både sjunger och talar på denna DVD

Tid; 1 tim 55 min   DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Birger Skoglund - Vederkvickelsens tid

En knivskarp och radikal förkunnelse om
tidsläget i Sverige idag.

Tid; 1 tim 46 min    DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Johannes Amritzer - En högre väg
Det är aldrig långsamt att lyssna till Johannes Amritzer. Han har en förmåga att med dramatik och bilder ge en utmanande förkunnelse.


Tid 1 tim 40 min    DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Hanna Bloom - Bygga så det håller
Hanna undervisar här om vikten av att bygga sitt kristna liv, så det håller i alla sammanhang.
En synnerligen viktig förkunnelse idag.


Tid 1 tim 50 min  DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Marcus Bloom - Jesu sista ord
Utmanande, stark predikan om vikten av att verkligen ta till sig Jesu ord om att ge till andra det man själv har fått av Herren.Tid 1 tim 57 min    DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Per-Åke Eliasson - Den Helige Andes karaktär
Här förklarar och undervisar Per-Åke om vem den Helige Ande egentligen är.
Synnerligen lärorik och matnyttig Bibelundervisning.


Tid 1 tim 37 min   DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Familjegudstjänst med Alexandra o Emanuel Hyllerud m.fl.
En mycket bra DVD att ge till barn i åldern 3-10 år.


Tid 1 tim 38 min
DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp