NG 1086 - Johan Candelin talar om när kristna möter svårigheter
inspel. OAS 2013

Per-Arne Imsen - Kampen för Guds Ord
En viktig förkunnelse om hur läget idag är för Guds församling i Sverige. Guds Ord marginaliseras mer och mer till förmån för andra aktiviteter, även i våra gudstjänster. Vi måste lyfta upp Guds Ord, för det är det enda som håller i både med och motgång.
Sång och musik från Gavelstad.
Del 2 Jesus är enda vägen till Gud
Del 3 Bibeln är Guds rena ord


Tid Ca 1 tim 30 min/DVD     DVD 150:- st  

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Owe Lindeskär - Bön som når till
Faderns hjärta

 Undervisning  i 2 delar, inspelad i Norge   under Nyårskonferensen 2017-18
 Obs. Endast predikan, ej sång o musik
 DVD 2 st  150 kr/st        CD 50 kr/st   

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Undervisning - Talare I - P

KG Larsson - Bibelstudier i Uppenbarelseboken
En inspelning från 2009, men som är högaktuell även 2017.
Det är 8 av snitt, med 2 st på varje DVD
Finns även på CD
DVD 150:   CD 50 :-

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Ingemar Helmner - Vallhamrakyrkan, Pingstdagen 2017
Förkunnelse samt mycket sång o musik av
såväl Ingemar samt Sten-Göran Thorell på violin.
Ett möte, där man blir starkt berörd av såväl förkunnelsen samt sången o musiken.

Tid; i tim 8 min   DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Jerusalem, den heliga staden
Johannes Hellberg är lärare på
församlingsfakulteten i Göteborg där han
undervisar i Gamla Testamentet och hebreiska.
Kontakten mellan kyrka och judendom
har han även ägnat tid åt.
Här belyser han på ett fantastiskt sätt
Jerusalems och templets historiska bakgrund.
Vi förstår varför Jerusalem är världens
centrum 2017.
tid  ca 50 min  DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Ingemar Helmner - Väckelsemöte
i Vallhamrakyrkan 2016


Tre gudsnära och gripande väckelsemöten,
där man upplever en andligt varm väckelseatmosfär.
3 DVD vardera 150:-

 

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

 Magnus Persson -  Om Guds rike
 Inspelning i Kornhillskyrkan
 Påskonferensen 2017
 Långfredag kl 19

Tid 1 tim. 22 min
DVD 150:-  CD 50 :-

Hela Påskkonferensen på MP3  9 möten, 250:-

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Omid - omvänd muslim 
undervisar i 8 avsnitt om hur vi kristna på bästa
sätt ska presentera evangeliet för muslimer.
Omid som själv varit muslim förstår bättre än många andra hur muslimer tänker och reagerar inför oss kristna.
Dubbel-DVD 3 tim 27 min.
200:-

 • Pris: 200   kr 
  • Köp

Per-Arne Imsen - Antikrist kommer som en mänsklighetens frälsare
Ett budskap med stort allvar och en stark
varning till Guds församling.
Det är lätt att bli bedragen och lurad. Det ser ju så bra ut.

Tidf 49 min  DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Owe Lindeskär - Att vandra med Jesus i den sista tiden  -  del 1 av 3
Här talar Owe Lindeskär  om hur vi som kristna ska kunna leva på ett övervinnande sätt även i den sista svåra tiden som kommer över vår värld. Rannsakande och uppmuntrande!
Tre möten inspelade i Vallhamrakyrkan.
DVD 150:-/st   tid ca 1 tim vardera.

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Owe Lindeskär - God jord för andlig
tillväxt - del 1 av 3

Mycket stark förkunnelse när det handlar om hur vi ska få tillväxt i våra församlingar. Inspelning från Nyårskonferens i Gavelstad,
Norge 2016. 3 mötestillfällen med 3 olika DVD. 150:-/st    tid. ca 1 tim 40 min vardera.

 

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Lars Enarson - Övervinnarna sjunger Moses sång
Predikan i Billdal Pingstkyrka okt. -15
I Upp.15 står det om att övervinnarna i den yttersta tiden kommer att stå inför Guds tron, då hans väldiga gärningar uppenbaras för att frälsa sitt folk.
Endast de som kan sången kommer att kunna vinna seger över förförelserna från vilddjuret.
Tid 1 tim 27 min DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

KG LARSSON - Närma er Gud, så skall Han närma sig er.

Bibelstudier i 8 delar.

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Jan Sköld - Bibelstudier ur
Johannesevangeliet

DVD 1
1.Början av Johannesevangeliet
2.Mötet mellan Jesus och Nikodemus
3.Jesus och den samaritiska kvinnan
 DVD 2
4. Jesus uppväcker Lasarus
5. Jesus är vägen till Fadern
6. Hjälparen, den Helige Ande
DVD 3
7. Jesu överstprästerliga förbön
8. Jesus är det sanna vinträdet
9. Petrus möte med Jesus
Tid: ca 70 min/DVD   Pris 150:- /DVD

 

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Per-Arne Imsen - Sanningen ska fram!
Mycet aktuell undervisning om 
nuläget i vårt land och i övriga världen. Per-Arne talar med profetisk skärpa och vågar säga, det många andra undviker att tala om.
Tid 53 min 
DVD 150:-  CD 50 kr
Inspelad jan. 2015

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

Ingemar Helmner - talar och sjunger vid en flygel

    5 avsnitt
1. Trons vila
2. Räddad
3. Välommen hem
4. Liv i överflöd
5. Kom till Jesus


Tid; 2 tim   DVD 200:-
 

 • Pris: 200   kr 
  • Köp

Ingemar Helmner - Vardagstro
DVD 1 - Jag vet på vem jag tror
        -  Trovärdiga vittnen
        -  Medan dagen varar
DVD 2 - Jag är trygg
        - Förlåtelse
        - Kallad att rädda folket
DVD 3 - Bönens väg
       -  Hjärtats ödmjukhet
       -  Guds vilja med ditt liv
Varje DVD innehåller också musik av Ingemar Helmner och Bernt Nylund.
Tid på varje DVD ca 1 tim 20 min  Pris 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

INGEMAR HELMNER - Ny tid

Inspelad vid möte Björkhöjdskyrkan V. Frölunda 2011.

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

INGEMAR HELMNER - Frimodighet

Inspelad vid möte Björkhöjdskyrkan V. Frölunda 2011.

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

INGEMAR HELMNER - Hjärtat

Inspelad vid möte Björkhöjdskyrkan V. Frölunda 2011.

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Janne Lund i Tibro berättar om Guds ledning i sitt företag Prisma Teknik.

Tid: 53 min. DVD 200:-

 • Pris: 200   kr 
  • Köp

Janne Lund i Tibro berättar om Guds ledning i sitt företag Prisma Teknik. Ingemar Gustavson sjunger. På engelska.

Tid: 1 tim 12 min. DVD 200:-

 • Pris: 200   kr 
  • Köp

JOHN DERNEBORG  

Lärdomar från Jesu helandetjänst

Sång av Lars Mörlid & Peter Sandvall

Midsommar Ralingsås 2011  fred.kl 11       

Tid 1 tim 14 min

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

KG Larsson undervisar utifrån profeten Sakarja
12 delar på 6 DVD
ex. De sjuttio årsveckorna
     Davids Jerusalem
     När Messias kommer
     Herrens härlighet   
     DVD 150:-/st   6 st
     CD  50:- st     12 st
     MP3  350:-

     Inspelad febr. 2014

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

 

Karl-Erik Appelfeldt

nyligen hemkommen från 5 mån.

vistelse i Sydamerika.

Del 1. Här delger Karl-Erik sina tankar om

väckelsen i Sydamerika i relation till

den kristna församlingen i Sverige.

Del 2. Undervisning om Brudens förberedelse.  

Tid; 26+23 min

DVD 150:-  Insp. dec. 2012 

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

Karl-Erik Appelfeldt - Onaturlig tillväxt eller sund tillväxt!

En undervisning som ställer frågan på sin spets om det alltid är självklart att snabb församlingstillväxt är av godo.

Studioinspelning på¨41 min.

DVD 150:-      Juli 2012!

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

KG Larsson

Israel som centrum för världens väckelse

Trosgn.Smål.k.-08 Torsdag 10 juli kl.11.00  DVD

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

KG Larsson

– om 1 Joh.brevet  del 1-6

Edsväraveckan -08   sång/musik även på CD

CD 60:- DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

KG Larsson

- Jesu andra tillkommelse  3 delar

Edsväraveckan -07  torsd. kl.15, fred. 11, fred. 15

DVD 150:- /del   CD 50:- / del

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

KG Larsson

- Korset - Guds kraft   2 delar

Edsväraveckan -07  lörd. kl.11, o 15 

DVD 150:- /del   CD 50:- / del

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

KG Larsson

- Uppenbarelseboken 8 delar

Edsväraveckan -09

CD 50:- DVD 150:-

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

KG LARSSON - Från vision till verklighet del 1 - 9

Edsväraveckan 2010

CD 50:-  DVD 150:-  9 delar

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

K.G.LARSSON

- Bibelundervisning från Romarbrevet, 8 möten Edsväraveckan 2006.

DVD 150:-/ st  Alla på MP3 CD 250:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

KG LARSSON – undervisning

- Jesaja bok. 7 delar. Edsvära 2005. 

DVD 150:- per del.

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

KG LARSSON - Församlingen/nåden  del 1 - 3

Ralingsås midsommarhelgen  2010 

DVD 150:-  CD 50:-  3 delar

 • Pris: 50   kr 
  • Köp

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

KJELL SJÖBERG

Om samhället Tid: 59 min. DVD 150:

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

KJELL SJÖBERG

Om församlingen Tid: 59 min DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

LENNART LARSSON – predikar o sjunger

Dalagården -05 m-dag musikmöte kl.15

1 tim 22 min DVD 175:-

 • Pris: 175   kr 
  • Köp

LENNART LARSSON – predikar o sjunger

Dalagården -05 m-dag kl.18 

1 tim 36 min DVD 175:-

 • Pris: 175   kr 
  • Köp

LENNART TOREBRING - Att bygga Guds församling 

Inspelning från smålandskonferensen 2011  

Tid                                                                    

        

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

MICAEL & SOLVEIG TULIN

Vägen ut ur New Age

Micael o Solveig berättar på ett

fängslande sätt hur deras båda liv

förvandlades när det mötte Jesus.

Nu vill de helst glömma allt som

varit och talar varmt om hur fantastiskt

det är att få leva tillsammans med Jesus.

 

Tid: 64 min + 37 min

DVD 150:-                                

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

MIKAEL ALVÉN - Ett nytt jubelår

Trosgn.Smål.k-09 FR 19

DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

MIKAEL ALVÉN

- Världens största räddningsaktion

Trosgn.Smål.k-10 FR 19

DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

MIRIAM AXKLO

Om att höra Guds röst. OAS -07

1 tim 22 min DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

OWE LINDESKÄR (Studioinspelning)

Tio undervisningar på vardera ca 27 min, på 3 DVD.

DVD nr 1: Människan och syndaproblemet - Jesus löser syndaproblemet

Principer för kristen mission - Himlens karaktär

DVD nr 2: Kristus den främste i allt - Kristus den främste i försoningen

Lovsång som berör Guds hjärta

DVD nr 3: Människan, församlingens viktigaste resurs - Gud vill investera sitt liv i människor - Helgelse till ande, själ och kropp

Varje DVD kostar 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

PENSACOLA USA. Från församlingen där väckelsen var. 55 min DVD 200:-

 • Pris: 200   kr 
  • Köp

PER-ÅKE ELIASSON - En tid av förberedelse

Trosgn.Smål.k.-09 TO 11

DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp

PER-ÅKE ELIASSON

- Trons liv leder till omvändelse

Trosgn.Smål.k.-10 TO 11

DVD 150:-

 • Pris: 150   kr 
  • Köp